Rozmiar tekstu
unsecured loans .
Kamagra Oral Jelly

Strona Internetowa Bogusława Liberadzkiego

Oświadczenie Parlamentarzystów SLD-UP w PE w sprawie CETA

W związku z dużym zainteresowaniem kompleksową umową gospodarczo-handlową między Unią Europejską a Kanadą (CETA), Delegacja Polska SLD-UP informuje:

Popieramy rozwój handlu międzynarodowego, który jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego oraz poprawy współpracy ponadnarodowej. Rozwój ten powinien być oparty na klarownych regułach i być korzystny dla wszystkich stron. W naszej opinii umowa CETA nie spełnia powyższych kryteriów.

 

Uzasadnienie:

Populacja UE to ponad 510 mln osób, natomiast populacja Kanady to 36 mln. Zawarcie umowy CETA daje ułatwiony dostęp państwom członkowskim Unii Europejskiej do nieporównywalnie mniejszego rynku. Potwierdza to analiza przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiej, z której wynika, że wprowadzenie CETA, w zależności od zastosowanych rozwiązań, spowoduje:

• 0,05 - 0,07% wzrostu eksportu UE,

• 0,54 - 1,56% wzrostu eksportu Kanady,

• 0,02 - 0,03% wzrostu PKB w UE,

• 0,18 - 0,36% wzrostu PKB w Kanadzie.

CETA może być furtką, przez którą także firmy z USA uzyskają ułatwiony dostęp do europejskiego rynku. Kanada związana jest z USA umową North American Free Trade Agreement, która może zostać wykorzystana przez rząd amerykański do wpływania na gospodarkę państw Unii Europejskiej.

Nośniki energii oraz surowce są tańsze w Kanadzie. Może to osłabić konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, w szczególności firm z sektora chemicznego, producentów papieru, czy nawozów sztucznych.

Na CETA najbardziej skorzystają duże korporacje międzynarodowe, które mogą używać Kanady jako raju podatkowego, w celu unikania płacenia podatków w EU. Nie ułatwi ona natomiast sytuacji małych i średnich firm.

CETA będzie miała bardzo silny wpływ na rolnictwo, w tym polskie. Kanada należy do największych eksporterów produktów rolnych i rolno-spożywczych. Średnia wielkość gospodarstw rolnych w Polsce to 10,56 ha, natomiast w Kanadzie jest to 300 ha, co zwiększa efektywność ich rolnictwa.

Istnieje ryzyko obniżenia standardów sanitarnych i fitosanitarnych wytworzonych w Kanadzie produktów, które będą dostępne na rynku europejskim. Może to obniżyć konkurencyjność europejskich firm, które muszą stosować się do rygorystycznych zasad panujących w UE. Dodatkowo nie jest jasna sytuacja w sprawie eksportu z Kanady żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) w tym pochodzenia amerykańskiego. Czynniki te będą miały istotny wpływ na zaufanie do standardów żywności europejskiej.

CETA wprowadza nowy system rozstrzygania sporów inwestycyjnych między firmami, a państwami - specjalny system sądów inwestycyjnych, składający się z 15-osobowego stałego trybunału oraz trybunału apelacyjnego. System ten pomija instytucje krajowe i nie podlega kontroli demokratycznej. Sposób powoływania tych trybunałów oraz ich funkcjonowania budzi wiele kontrowersji.

 

Powyższe argumenty oraz fakt nieprzesłania projektu umowy do kontroli przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydowały, że członkowie Polskiej Delegacji SLD-UP uważają projekt tej umowy za szkodliwy i będą głosować za jego odrzuceniem.

 

.....................................................

Krystyna Łybacka

.....................................................

Adam Gierek

.....................................................

Bogusław Liberadzki

.....................................................

Janusz Zemke

   

Sojusz Drogowy - dokąd zmierzamy ?

Inicjatywę stworzenia Sojuszu Drogowego należy przyjąć ze smutkiem i niepokojem. Oznacza ona, że wokół tzw. twardego rdzenia Unii rodzi się niestety Europa dwóch prędkości, której tak bardzo się zawsze obawialiśmy. Co ciekawe, grupa sygnatariuszy tego Sojuszu nie obejmuje wyłącznie państw ze strefy Euro. Znalazło się miejsce nawet dla niebędącej członkiem Unii Europejskiej Norwegii. Państwa te łączy zatem coś innego niż wspólna waluta : jest to protekcjonistyczna i populistyczna inicjatywa "bogatych" przeciwko "biednym".

Jest oczywiste, że pomiędzy państwami "bogatymi" i "biednymi" zawsze dochodzić będzie do pewnych tarć. Po to jednak powołano Unię Europejską i ustanowiono szczegółowe procedury legislacyjne, aby każdy obywatel Unii mógł przez swojego przedstawiciela wypowiedzieć się w materii, która go bezpośrednio dotyczy. Tymczasem sygnatariusze ww. sojuszu całkowicie obchodzą zasady podejmowania decyzji politycznych w Unii, jawnie pomijając traktatowe zasady legislacji. Również i sama inicjatywa jest sprzeczna z traktatami, a konkretnie z postanowieniami:

art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - w zakresie funkcjonowania wolnego rynku,

art. 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - w zakresie swobody przepływu towarów,

art. 52-56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej -w zakresie swobody świadczenia usług.

Należy z całą mocą przeciwstawić się podobnym inicjatywom, które rozsadzają Unię od środka. W dobie zbliżających się wyborów politycznych w państwach będących sygnatariuszami tzw. sojuszu drogowego, należy przystanąć na chwilę w postępującym wyścigu populistycznych obietnic. Apeluję zatem o rozwagę i refleksję nad niebezpieczeństwem, na które takie właśnie inicjatywy narażają wielki projekt europejski. Zaprzestańmy, dla krótkowzrocznych i partykularnych interesów krajowych, wyrządzać długoterminową szkodę Unii Europejskiej, a więc wszystkim jej obywatelom.

Sojusz Drogowy przeciw Polsce. Bogate państwa UE uderzą w interesy naszych firm.

 

 

   
   

Strona 1 z 228Praca w Parlamencie Europejskim

Wiadomość

Prof. Liberadzki o IV Pakiecie Kolejowym

Tuż przed wakacjami Parlament Europejski pracował nad IV Pakietem Kolejowym, którego celem jest wykonanie kolejnego kroku w stronę spójnego europejskiego systemu kolejowego. Pakiet składa się z dwóch filarów: politycznego i technicznego. Media w Polsce informując o pakiecie skupiły się...

Czytaj dalej...

Odpowiedź komisarz Violetty Bulc na pismo prof. Liberadzkiego

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Komisarz ds. Transportu Violetty Bulc na pismo prof. Liberadzkiego w sprawie ustawy o płacy minimalnej we Francji (Loi Macron) i jej zastosowania w międzynarodowych przewozach drogowych. Odpowiedź dostępna jest Czytaj dalej...

Wystawa malarstwa w Parlamencie Europejskim

Wystawa malarstwa w Parlamencie Europejskim

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli można oglądać wystawę malarstwa pani Jolanty Caban „Polskie kolory lata” (”Polish Colors of the Summer”), której gospodarzem jest prof. Bogusław Liberadzki.  

Czytaj dalej...

Informacja wideo

Biura Poselskie

1. Bruksela
European Parliament
ASP 12 G 305
rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
tel. +32 (0)2 28 45423
fax. +32 (0)2 28 49423

2. Strasburg
European Parliament
Bat. Louise Weiss T 012/023
Allee du Printemps
F-67070 Strasbourg
tel. +33 (0)3 88 1 75423
fax. +33 (0)3 88 1 79423


3. Szczecin
ul. Garncarska 5
70-377 Szczecin
tel./fax +48 91 485-0484

4. Zielona Góra
Al. Niepodległości 22
65-048 Zielona Góra
tel. +48 68 454-9333
fax +48 68 454-9001

5. Koszalin
ul. Piłsudskiego 11/15
75-540 Koszalin
tel. +48 94 347-1380
fax.+48 94 347-1380

Logowanie

Wyszukiwarka

Galeria

Sonda

Czy skorzystałeś na członkostwie Polski w UE ?

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Statystyki


Wizyty dzisiaj:19
Wszystkich wizyt:523757

Subskrybuj RSS

Media

  • 1
  • 2
  • 3